Διεύθυνση

ΕΠΑΘΛΑ PERGIO
Γέμελου Κ. 146, Νίκαια
Τ.Κ. 18453
Tηλ.: 210-4923748
Φαξ: 210-4917893
E-mail: pergio@hotmail.gr