Διεύθυνση

ΕΠΑΘΛΑ PERGIO
Τριπόλεως 48, Κερατσίνι
Τ.Κ. 18757
Tηλ.: 210-4923748
Φαξ: 210-4917893
E-mail: pergio@hotmail.gr